maj-projekt.cz

Technologie

Projektové práce se týkají především návrhu technologií úpravy vody, technologií pro vícenásobné použití vody, zpětného získávání tepla z odpadní vody a technologií pro úsporný provoz.