maj-projekt.cz

Profil

VZDĚLÁNÍ:

ČVUT v Praze                     FAKULTA STAVEBNÍ, obor: Vodní hospodářství a vodní stavby

PRAXE:

2010–2017                         SPORTAKCENT spol. s.r.o., Praha 5

Firma zabývající se projekční, dodavatelskou a servisní činností bazénu a bazénové technologie. Projektant úpravy vody bazénů – 05/2010 – 09/2014. Příprava a realizace staveb úpravy vody bazénů – 09/2014 – 08/2017.                                                   

2017–DOSUD                     OSVČ                                                           

Projektová činnost ve výstavbě v oboru vodního hospodářství se zaměřením na technologie úpravy bazénové vody.

2017                                   AUTORIZACE: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

SOUPIS VYDANÝCH ODBORNÝCH STATÍ:

ŠŤASTNÝ, B., MÁCA, J. Vliv výměnného systému vody v bazénu na výslednou kvalitu bazénové vody. In Říhová Ambrožová J., Veselá, J. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2011. Praha. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim. ISBN 978-80-86832-56-2.

MÁCA, J. Získávání zpětného tepla v Mladé Boleslavi. In Bazén & sauna. Praha: ABAS, 2016 č. 3/4, str. 20-21. ISSN 2111-541X.

MÁCA, J. Zpětné získávání tepla z prací bazénové vody v Mladé Boleslavi. In Materiály pro stavbu. Praha: Business Media, 2016 č.4, str. 46-47. MK ČR 7096, ISSN 1213-0311.