maj-projekt.cz

Služby

POPIS PROJEKČNÍCH A KONZULTAČNÍCH PRACÍ:

  • Zpracování investičního záměru
  • Projektové práce ve všech stupních (STUDIE, DUR, DSP, DPS, DSPS)
  • Autorský dozor projektanta
  • Kooperace s projektanty jednotlivých profesí
  • Příprava nabídky do výběrového řízení
  • Příprava zakázky, rozpočtování, poptávky subdodavatelů, sledování nákladů stavby
  • Zpracování provozního řádu
  • Posouzení stávajícího nebo navrhovaného bazénového provozu
  • Analýza energetických úspor bazénového provozu a technologií