maj-projekt.cz

Kryté bazény

KRYTÉ BAZÉNY

V krytých objektech se nejčastěji jedná o bazény:

  • Sportovní plavecké bazény
  • Bazény pro výuku plavání
  • Relaxační bazény
  • Bazény pro kojence a batolata
  • Brouzdaliště
  • Masážní bazény
  • Rehabilitační bazény

Kvalita vody v bazénech:

Kvalita vody v bazénu závisí ve velké míře na výměnném systému, tj. na způsobu přívodu vody do bazénu a odběru vody z bazénu. Obecné požadavky na výměnný systém jsou, aby v době, kdy bazén je v provozu, docházelo k co nejvyššímu stupni směšování přiváděné, upravené a zdravotně zabezpečené vody s vodou v bazénu a aby při tom nevznikala zkratová proudění a místa s pomalejší výměnou vody.

Intenzita recirkulace a množství ředící vody:

Intenzita recirkulace vody a doba zdržení vody v bazénech stejně jako požadované množství ředící vody na návštěvníka je předepsáno vyhláškou č. 238/2011 Sb. a u veřejných bazénů je nutné se řídit těmito požadavky. Tyto parametry mají zásadní vliv na výslednou kvalitu vody v bazénech.